Lagmann Lindboes vei

Type prosjekt : Totalentreprise

Byggherre : Privat

Varighet : 2021

Beskrivelse : 2 leiligheter

Søregga brannstasjon

Søregga brannstasjon

Type prosjekt : Totalentreprise

Byggherre : Melhus kommune

Kontraktssum : 7mnok

Varighet : 2020 - 2021

Beskrivelse : Tilbygg og ombygging brannstasjon Melhus

Baldershage BRL – Rehabilitering 90 stk. leiligheter

Baldershage BRL – Rehabilitering 90 stk. leiligheter

Type prosjekt : Hovedentreprise

Byggherre : Baldershage BRL

Kontraktssum : 61 mnok

Varighet : 2019 - 2021

Beskrivelse : Utvendig fasaderehabilitering vegger og tak samt nye betongbalkonger

Orkdal Ambulansestasjon

Orkdal Ambulansestasjon

Type prosjekt : Totalentreprise

Byggherre : St. Olavs Hospital HF

Kontraktssum : 12 MNOK

Varighet : 2019 - 2020

Beskrivelse : Ny ambulansestasjon for kjøretøy og personell ved Orkdal Sykehus

Ombygging forsyningssenteret

Type prosjekt : Større avrop rammeavtale

Byggherre : St. Olavs Hospital

Kontraktssum : Estimert 7 MNOK

Varighet : 2019 - 2021

Beskrivelse : Ombygging av 3. etasje og deler av 4. etasje for selvdialyse og poliklinikk endokrinologi.

Lerslykkja

Lerslykkja

Type prosjekt : Totalentreprise

Byggherre : Aune Utvikling AS

Kontraktssum : 17 MNOK

Varighet : 2019 - 2020

Beskrivelse : Nybygg 12 leiligheter fordelt på firemannsbolig og åttemannsbolig

Eid barnehage

Eid barnehage

Type prosjekt : Totalentreprise

Byggherre : Melhus Kommune

Kontraktssum : 47 MNOK

Varighet : 2019 - 2020

Beskrivelse : Ny barnehage, inkludert utomhusarealer

Justismuseet

Justismuseet

Type prosjekt : Totalentreprise

Byggherre : Statsbygg

Kontraktssum : 42 MNOK

Varighet : 2019 - 2020

Beskrivelse : RESTAURERING OG OMBYGGING AV «DET MILITÆRE SYKEHUS» I TRONDHEIM, ET VERNEVERDIG BYGG (klasse 2) FRA 1829, TIL NYTT JUSTISMUSEEU

St Olavs Hospital HF – ombygging og tilbygg Orkdal Sykehus

Type prosjekt : Rammeavtale St. Olavs

Byggherre : St. Olavs Hospital

Kontraktssum : 16,2 MNOK

Varighet : juni 2018 - pågår

Beskrivelse : Ombygging sengepost, akuttmottak og ekspedisjon. Nytt tilbygg for ny CT-maskin.

KBS Nyfødt Intensiv

Type prosjekt : Rammeavtale

Byggherre : St. Olavs Hospital

Kontraktssum : 19,4 MNOK

Varighet : september 2017 - 2019

Beskrivelse : Ombygging til flere enerom og oppgraderte familierom i 2. og 3. etg. på Kvinne & Barn senteret.

NTNU Realfagsbygget

NTNU Realfagsbygget

Type prosjekt : Generalentreprise

Byggherre : NTNU

Kontraktssum : 60 MNOK

Varighet : 2017 - 2019

Beskrivelse : Utvendig rehabilitering av fasader og tak.

Norsk Luftambulanse – tilbygg

Norsk Luftambulanse – tilbygg

Type prosjekt : Totalentreprise

Byggherre : NLA Solutions AS

Kontraktssum : 2,5 MNOK

Varighet : desember 2018 - mars 2019

Beskrivelse : Tilbygg i 2 etasjer på tilsammen 50m2 + ombygging tilstøtende rom.

E.C. Dahls – ombygging

E.C. Dahls – ombygging

Type prosjekt : Generalentreprise

Byggherre : Ringnes E.C. Dahls Eiendom AS

Kontraktssum : 4,7 MNOK

Varighet : januar 2019 - april 2019

Beskrivelse : Utriving og oppbygging av 300m2 kontorlokaler i 3 etg, samt oppbygging av garderober.

Rognheim borettslag

Rognheim borettslag

Type prosjekt : Hovedentreprise

Byggherre : Rognheim Borettslag v/TOBB

Kontraktssum : 18,5 mnok

Varighet : juni 2018 - mars 2019

Beskrivelse : Fasaderehabilitering og balkongbytte.

Åsvegen 164

Åsvegen 164

Type prosjekt : Totalentreprise

Byggherre : Åsvegen 164 AS

Kontraktssum : 8,25 mnok

Varighet : november 2017 - mai 2018

Beskrivelse : Tilbygg til eksisterende næringsbygg i drift med grunnflate ca. 295m2. Tilbygg omfatter verksted, lagerhall og kontorfløy. Ombygging av eksisterende garderober og kjøkken.

Granåsvegen borettslag

Granåsvegen borettslag

Type prosjekt : Generalentreprise

Byggherre : Granåsvegen BRL

Kontraktssum : 30 mnok

Varighet : mai 2017 - mai 2018

Beskrivelse : Utvendig rehabilitering av fasader, etterisolering og nye vinduer.

Eidsvollan gård

Eidsvollan gård

Type prosjekt : Totalentreprise

Byggherre : BÅRD LILLEBERG & MARIT KARLSEN

Beskrivelse : Komplett nybygg generasjonsbolig med tre boenheter.

Varighet : juni 2017 - juni 2018

Hofstad Miljøpark

Hofstad Miljøpark

Type prosjekt : Generalentreprise

Byggherre : Envina IKS

Kontraktssum : 28 MNOK

Varighet : mai 2017 - juni 2018

Beskrivelse : Ny miljøpark for Envina IKS, inkludert sorteringskarusell, uteanlegg, administrasjonsbygg og omlastningslager.

1902-bygget rehabilitering av tak

1902-bygget rehabilitering av tak

Type prosjekt : Hovedentreprise

Byggherre : St. Olavs hospital HF

Kontraktssum : 11,8 MNOK

Varighet : mars 2017 - oktober 2017

Beskrivelse : Rehabilitering av skifertak inkludert utbedring/nytt undertak med lekter, utskifting av takvindu.

Solstadenga

Solstadenga

Type prosjekt : Totalentreprise

Byggherre : Solstadenga Utbygging AS

Kontrakssum : 23,7 MNOK

Varighet : november 2017 - desember 2018

Beskrivelse : Omfatter 16 leiligheter fordelt på to bygg i to etasjer og med tilhørende carporter og utvendige boder som frittstående bygg. plate på mark og lette konstruksjoner i tre.