Type prosjekt : Rammeavtale

Byggherre : St. Olavs Hospital

Kontraktssum : 19,4 MNOK

Varighet : september 2017 - 2019

Beskrivelse : Ombygging til flere enerom og oppgraderte familierom i 2. og 3. etg. på Kvinne & Barn senteret.