Trebetong er en allsidig byggentreprenør

Trebetong Entreprenør AS ble etablert som byggmesterbedrift høsten 1988 med 10 ansatte fra starten av. Bedriften var i mange år lokalisert på Lundamo, men flyttet i 2003 Gimsøya Næringspark på Melhus. I februar 2017 flyttet vi inn i våre nåværende lokaler i Melhusvegen 720 på Søberg sør for Melhus sentrum.

Hovedsatningsområdet har hele tiden vært Trondheimsregionen og Gauldalen. Vi driver aktiviteter innen de fleste områder av bygg- og entreprenørfaget. Fra nybygg til restaurering av eldre bygg, fra små private boligoppdrag til større utbyggeroppdrag for næringslivet og det offentlige. Fra 2012 har vi i enda større grad satset mot totalentreprisemarkedet. bl.a. ved at det er etablert en egen betongavdeling.

Bedriften har siden oppstarten hatt en jevn vekstkurve og har i dag cirka 60 ansatte. Årsomsetningen var i 2016 på ca 135 millioner kroner.

Trebetong Entreprenør AS er en allsidig byggentreprenør fra Melhus, med Trondheimsregionen, Gauldalen og Orkdalen som geografisk nedslagsfelt. Vi påtar oss alt fra mindre serviceoppdrag til komplette totalentrepriser som inkluderer alle fag.

Entrepriseoppdrag, og da særlig totalentrepriser utgjør i dag den største andelen av bedriftens virksomhet. Dette kan være alt fra boligbygg, forretningsbygg, parkeringskjellere, skoler og barnehager mv. Vår aktivitet omfatter både nybygg og rehabiliteringsoppdrag. Tømmer og betongarbeider utfører vi selv, herunder også som rene delentrepriser.

Vi har egen serviceavdeling bygg som påtar seg mindre byggoppdrag for både private og offentlige byggherrer. Oppdrag knyttet til rammeavtaler, utgjør normalt en andel av virksomheten.

Vi har også en mindre avdeling som påtar seg småoppdrag innenfor betong. Gulvstøp, garasjer, støttemurer og spesialisert arbeid som gulvavretting og overflatebehandling er arbeid som utføres for private og offetntlige byggherrer.

Trebetong Entreprenør AS driver i stadig større grad også med egen prosjektutvikling, gjerne i samarbeid med grunneier / utbygger.