Type prosjekt : Totalentreprise

Byggherre : Statsbygg

Kontraktssum : 42 MNOK

Varighet : 2019 - 2020

Beskrivelse : RESTAURERING OG OMBYGGING AV «DET MILITÆRE SYKEHUS» I TRONDHEIM, ET VERNEVERDIG BYGG (klasse 2) FRA 1829, TIL NYTT JUSTISMUSEEU