Melhus – hovedkontor:
Melhusvegen 720, 7224 Melhus

Epost/sentralbord:
post@trebetong.no / 72854260

Sentralbordet er betjent hverdager mellom 07.30 – 15.30.
Henvendelser fra publikum kan rettes til hovedkontoret.

Ved henvendelser om ledige stillinger bes disse sendt inn via fanen JOBB