Type prosjekt : Totalentreprise samspill

Byggherre : TOBB

Kontraktssum / Målsum : 88,5 mnok

Varighet : 2021 - 2023

Beskrivelse : Leilighetsbygg med 29 leiligheter samt 6 rekkehus