Entreprise

Entrepriseoppdrag, gjerne i form av totalentrepriser, utgjør i dag en stor andel av bedriftens omsetning. Dette kan være alle typer bygninger: boligbygg, forretningsbygg, parkeringskjellere, skoler, barnehager mv.

Pågående entrepriseoppdrag er:

Rammeavtaler

Vi har jevnlig siden begynnelsen på 2000-tallet hatt rammeavtaler på utførelse av bygningsmessige arbeider for byggherrer som Statsbygg, Helsebygg, Forsvarsbygg og St. Olavs Hospital.

Pågående rammeavtale er:

Rehabilitering

Rehabilitering av eldre bygningsmasse er også en stor del av vårt virkeområde. Vi rehabiliterer bolighus, større borettslag med mange leiligheter, sykehusbygg, skoler, barnehager og alle andre typer bygninger.

Serviceoppdrag

Vår serviceavdeling påtar seg mindre byggeoppdrag for både private og offentlige byggherrer.

Eiendomsutvikling

Vi er stadig på utkikk etter tomtearealer som kan utvikles til gode prosjekter. Vi har egne ressurser til reguleringsarbeid og byggesak, som etter behov kan suppleres med ekstern bistand. Ulike avtale- og samarbeidsformer kan være aktuelle.

Vi ser på om det er leiligheter, rekkehus, eneboliger, næringsbygg eller en kombinasjon av dette som skaper den beste løsningen.

Har du en eiendom i det sentrale Trøndelag, vil vi gjerne snakke med deg angående eiendomsutvikling. Både kjøp og andre samarbeidsformer er interessant for oss.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!