En allsidig byggentreprenør!

Trebetong Entreprenør er en allsidig byggentreprenør fra Melhus – med Trondheimsregionen, Gauldalen og Orkdalen som geografisk nedslagsfelt!

Vi påtar oss alt fra mindre serviceoppdrag til komplette totalentrepriser som inkluderer alle fag.

Entrepriseoppdrag, og da særlig totalentrepriser utgjør i dag den største andelen av bedriftens virksomhet. Dette kan være alt fra boligbygg, forretningsbygg, parkeringskjellere, skoler og barnehager mv. Vår aktivitet omfatter både nybygg og rehabiliteringsoppdrag.

Vår stab av anleggsledere, prosjektledere og fagarbeidere innenfor tømrerfaget er dyktige og strekker seg langt for å gjøre sitt ytterste for våre kunder og samarbeidspartnere!

Vi har egen serviceavdeling som påtar seg mindre byggoppdrag for både private og offentlige byggherrer. Oppdrag knyttet til rammeavtaler utgjør normalt en betydelig andel av virksomheten.

Trebetong driver i stadig større grad også med egen prosjektutvikling, gjerne i samarbeid med grunneier / utbygger.

Vi utvikler din eiendom!

Sitter du på spennende eiendom som du ønsker å få realisert? Ta kontakt!

Kontakt