En allsidig byggentreprenør!

Trebetong er en allsidig byggentreprenør fra Melhus, med Trondheimsregionen, Gauldalen og Orkdalen som geografisk nedslagsfelt!

Vi påtar oss alt fra mindre serviceoppdrag til komplette totalentrepriser som inkluderer alle fag.

Entrepriseoppdrag, og da særlig totalentrepriser utgjør i dag den største andelen av bedriftens virksomhet. Dette kan være alt fra boligbygg, forretningsbygg, parkeringskjellere, skoler og barnehager mv. Vår aktivitet omfatter både nybygg og rehabiliteringsoppdrag. Tømmer og betongarbeider utfører vi selv, herunder også som rene delentrepriser.

Vi har egen serviceavdeling bygg som påtar seg mindre byggoppdrag for både private og offentlige byggherrer. Oppdrag knyttet til rammeavtaler med utgjør normalt en andel av virksomheten.

Vi har også en mindre avdeling som påtar seg småoppdrag innenfor betong. Gulvstøp, garasjer, støttemurer og spesialisert arbeid som gulvavretting og overflatebehandling er arbeid som utføres for private og offetntlige byggherrer.

Trebetong driver i stadig større grad også med egen prosjektutvikling, gjerne i samarbeid med grunneier / utbygger.

Siste Prosjekter

Hofstad Miljøpark

Type prosjekt :

Byggestart :

Ferdigstillelse :

Entrepriseform :

Kontraktssum :

SE FLERE PROSJEKTER

Vi utvikler din eiendom!

Sitter du på spennende eiendom som du ønsker å få realisert? Ta kontakt!

Kontakt