1902-bygget rehabilitering av tak

1902-bygget rehabilitering av tak

Type prosjekt : Hovedentreprise

Byggherre : St. Olavs hospital HF

Kontraktssum : 11,8 MNOK

Varighet : mars 2017 - oktober 2017

Beskrivelse : Rehabilitering av skifertak inkludert utbedring/nytt undertak med lekter, utskifting av takvindu.