Type prosjekt : Rammeavtale St. Olavs

Byggherre : St. Olavs Hospital

Kontraktssum : 16,2 MNOK

Varighet : juni 2018 - pågår

Beskrivelse : Ombygging sengepost, akuttmottak og ekspedisjon. Nytt tilbygg for ny CT-maskin.