Entreprise

Entrepriseoppdrag, gjerne i form av totalentrepriser, utgjør i dag en stor andel av bedriftens omsetning. Dette kan være alle typer bygninger: boligbygg, forretningsbygg, parkeringskjellere, skoler, barnehager mv.

Pågående entrepriseoppdrag er:
Nordre Flatåsen BRL – Takarbeider
Furuhaugen – Opparbeidelse boligfelt
Gimsetoppen – Bunnprisbutikk og leiligheter

Rammeavtaler

Vi har jevnlig siden begynnelsen på 2000-tallet hatt rammeavtaler på utførelse av bygningsmessige arbeider for byggherrer som Statsbygg, Helsebygg, Forsvarsbygg og St. Olavs Hospital.

Pågående rammeavtale er:
St. Olavs Hospital – Rammeavtale 2020 – 2023
Ombygging forsyningssenteret

Rehabilitering

Rehabilitering av eldre bygningsmasse er også en stor del av vårt virkeområde. Vi rehabiliterer bolighus, større borettslag med mange leiligheter, sykehusbygg, skoler, barnehager og alle andre typer bygninger.

Serviceoppdrag

Vår serviceavdeling påtar seg mindre byggeoppdrag for både private og offentlige byggherrer.

Jon Erik Lund - Daglig leder
92880509 / jonerik@trebetong.no