Type prosjekt : Totalentreprise

Byggherre : Nordre Flatåsen BRL co TOBB

Kontraktssum : 24 mnok

Varighet : 2021 - 2023

Beskrivelse : Utskifting av taktekking. Ca. 11.800 m2 takstein inkl. lekter og undertak