Type prosjekt : Større avrop rammeavtale

Byggherre : St. Olavs Hospital

Kontraktssum : Estimert 7 MNOK

Varighet : 2019 - 2021

Beskrivelse : Ombygging av 3. etasje og deler av 4. etasje for selvdialyse og poliklinikk endokrinologi.