Trebetong Entreprenør AS; en allsidig byggentreprenør!

Trebetong Entreprenør AS ble etablert som byggmesterbedrift høsten 1989. Bedriften var i mange år lokalisert på Lundamo, men flyttet etter hvert til Melhus. Vi har siden februar 2017 hatt tilhold i nåværende lokaler i Melhusvegen 720 på Søberg, like sør for Melhus sentrum.

Hovedsatsningsområdet har hele tiden vært Trondheim og tilliggende områder herunder Orkland og Gauldalen. Vi driver aktiviteter innen de fleste områder av bygg- og entreprenørfaget. Fra nybygg til restaurering av eldre bygg, fra små private boligoppdrag til større utbyggeroppdrag for næringslivet og det offentlige. Fra starten som byggmesterbedrift har vi etter hvert vokst og blitt mer entreprenør hvor totalentrepriser står for en større del av vår omsetning.

Bedriften er tariffbedrift samt godkjent lærebedrift med årlig inntak av nye lærlinger. Vi har i dag ca. 65 ansatte, 43 i produksjon og 22 i prosjektadministrasjon/stab. Storparten av våre ansatte i produksjon er fagarbeidere innen tømrerfaget, og vi har en målsetting om å til enhver tid ha ca. 10% lærlinger i produksjonsleddet.

Årsomsetningen i 2023 var ca. 257 millioner kroner, og budsjett for 2024 er 240 mill.

Vi driver innenfor disse segmentene: Entrepriseoppdrag, Rehabilitering, Rammeavtaler og Serviceoppdrag – og vi strekker oss langt for at oppdragsgivere skal bli fornøyde med det vi leverer!

Våre verdier er;

ANSVAR, TILLIT, RESPEKT