St Olavs Hospital HF – ombygging og tilbygg Orkdal Sykehus

Type prosjekt : Rammeavtale St. Olavs

Byggherre : St. Olavs Hospital

Kontraktssum : 16,2 MNOK

Varighet : juni 2018 - pågår

Beskrivelse : Ombygging sengepost, akuttmottak og ekspedisjon. Nytt tilbygg for ny CT-maskin.

KBS Nyfødt Intensiv

Type prosjekt : Rammeavtale St. Olavs

Byggherre : St. Olavs Hospital

Kontraktssum : 19,4 MNOK

Varighet : september 2017 - pågår

Beskrivelse : Ombygging til flere enerom og oppgraderte familierom i 2. og 3. etg. på Kvinne & Barn senteret.

NTNU Realfagsbygget

Type prosjekt : Generalentreprise

Byggherre : NTNU

Kontraktssum : 60 MNOK

Varighet : 2017 - pågår

Beskrivelse : Utvendig rehabilitering av fasader og tak.

Norsk Luftambulanse – tilbygg

Type prosjekt : Totalentreprise

Byggherre : NLA Solutions AS

Kontraktssum : 2,5 MNOK

Varighet : desember 2018 - mars 2019

Beskrivelse : Tilbygg i 2 etasjer på tilsammen 50m2 + ombygging tilstøtende rom.

E.C. Dahls – ombygging

Type prosjekt : Generalentreprise

Byggherre : Ringnes E.C. Dahls Eiendom AS

Kontraktssum : 4,7 MNOK

Varighet : januar 2019 - april 2019

Beskrivelse : Utriving og oppbygging av 300m2 kontorlokaler i 3 etg, samt oppbygging av garderober.

Elgesetergate 58

Type prosjekt : Hovedentreprise

Byggherre : Elgesetergate 58 AS

Kontraktssum : 3,2 MNOK

Varighet : juni 2018 - mars 2019

Beskrivelse : Utskifting av gamle og montering av nye vinduer og balkongdører, med foringer og listverk. Samt noe øvrig fasaderehabilitering.

Rognheim borettslag

Type prosjekt : Hovedentreprise

Byggherre : Rognheim Borettslag v/TOBB

Kontraktssum : 18,5 MNOK

Varighet : juni 2018 - mars 2019

Beskrivelse : Fasaderehabilitering og balkongbytte.

Konglevegen 6

Type prosjekt : Hovedentreprise

Byggherre : Borettslaget Konglevegen 6

Kontraktssum : 6,9 MNOK

Varighet : august 2017 - januar 2018

Beskrivelse : Fasaderehabilitering av borettslag. Omfatter utskifting av vinduer og balkongdører, etterisolering utvendig fasade, loft og golvutstikk 1.etg. Ny tekking på tak samt rehabilitering av skorstein med montering av stålrør i eksisterende piper.

Åsvegen 164

Type prosjekt : Totalentreprise

Byggherre : Åsvegen 164 AS

Kontraktssum : 8,25 MNOK

Varighet : november 2017 - mai 2018

Beskrivelse : Tilbygg til eksisterende næringsbygg i drift med grunnflate ca. 295m2. Tilbygg omfatter verksted, lagerhall og kontorfløy. Ombygging av eksisterende garderober og kjøkken.

Granåsvegen borettslag

Type prosjekt : Generalentreprise

Byggherre : Granåsvegen borettslag

Kontraktssum : 30 MNOK

Varighet : mai 2017 - mai 2018

Beskrivelse : Utvendig rehabilitering av fasader, etterisolering og nye vinduer.

Eidsvollan gård

Type prosjekt : Totalentreprise

Varighet : juni 2017 - juni 2018

Beskrivelse : Komplett nybygg generasjonsbolig med tre boenheter.

Hofstad Miljøpark

Type prosjekt : Generalentreprise

Byggherre : Envina IKS

Kontraktssum : 28 MNOK

Varighet : mai 2017 - juni 2018

Beskrivelse : Ny miljøpark for Envina IKS, inkludert sorteringskarusell, uteanlegg, administrasjonsbygg og omlastningslager.

1902-bygget rehabilitering av tak

Type prosjekt : Hovedentreprise

Byggherre : St. Olavs hospital HF

Kontraktssum : 11,8 MNOK

Varighet : mars 2017 - oktober 2017

Beskrivelse : Rehabilitering av skifertak inkludert utbedring/nytt undertak med lekter, utskifting av takvindu.

Sandgata 30c

Type prosjekt : Totalentreprise

Byggherre : BM Eiendom AS

Kontraktssum : 35,5 MNOK

Varighet : juni 2017 - juni 2018

Beskrivelse : Ombygging og utvidelse av bryggehus Sandgata 30c til leiligheter og næringsareal.

Solstadenga

Type prosjekt : Totalentreprise

Byggherre : Solstadenga Utbygging AS

Kontrakssum : 23,7 MNOK

Varighet : november 2017 - desember 2018

Beskrivelse : Omfatter 16 leiligheter fordelt på to bygg i to etasjer og med tilhørende carporter og utvendige boder som frittstående bygg. plate på mark og lette konstruksjoner i tre.

Teigen Støren

Type prosjekt : Egenregi

Byggherre : Trebetong Entreprenør AS

Kontraktssum : 27,8 MNOK

Varighet : august 2014 - desember 2018

Beskrivelse : 12 leiligheter fordelt på fire bygg, tre tomannsboliger og en seksmannsbolig. Inkludert grunn, betong og utomhusarbeid.

Losjeveien

Type prosjekt : Totalentreprise

Byggherre : Eiendomsgruppen Trondheim AS

Kontraktssum : 13,4 MNOK

Varighet : april 2016 - oktober 2016

Beskrivelse : Delt totalentreprise mot byggherre, hvor våre arbeider omfatter betong (parkeringskjeller og dekke), samt teknikk i kjeller frem til grensesnitt entreprise over bakken.

Myrtunet

Type prosjekt : Totalentreprise

Byggherre : Orkdal Kommune

Kontraktssum : 31 MNOK

Varighet : september 2016 - august 2017

Beskrivelse : Omfatter 24 leiligheter fordelt på to bygg i to etasjer med egne frittstående bygg for utvendige boder. Plate på mark og lette konstruksjoner i tre, massivtre i etasjeskillere og lydskillevegger.

Sagtunet

Type prosjekt : Hovedentreprise

Byggherre : Saga Prosjekt AS

Kontraktssum : 45 MNOK

Varighet : april 2014 - august 2017

Beskrivelse : 12 leiligheter i to etasjes leilighetsbygg + 18 leiligheter fordelt på 2 bygg med hhv 14 og 4 leiligheter inklusive opparbeidelse av infrastruktur

Orkdal VGS

Type prosjekt : Delentreprise tømmerarbeid

Byggherre : Teknobygg Anlegg AS

Kontraktssum : 4,9 MNOK

Varighet : november 2015 - april 2016

Beskrivelse : Tilbygg Orkdal VGS

Verftsgata 1

Type prosjekt : Totalentreprise

Byggherre : Verftsgata 1 AS

Kontraktssum : 71,8 MNOK

Varighet : August 2015 - Desember 2016

Beskrivelse : Prosjektet omfatter 26 leiligheter over 6 plan, men underliggende p-kjeller og boder på 880m2. I tillegg er det næringsarealer i 1. etasje på ca. 200m2.

Sandgata 30

Type prosjekt : Totalentreprise NS8407

Byggherre : BM Eiendommer AS

Kontraktssum : 34 000 000 MNOK

Varighet : Juli 2017 - Juli 2018

Beskrivelse : Ombygging/rehab. av eksisterende bygningsmasse, tilbygg på ca.110m2 grunnflate ut i kanalen.

Tunvegen BL

Type prosjekt : Generalentreprise

Byggherre : Tunvegen Borettslag

Kontraktssum : 68,1 MNOK

Varighet : Mars 2015 - November 2016

Beskrivelse : Utvendig rehabilitering av fasader, etterisolering, nye vinduer

Persaunet Studentby

Type prosjekt : Totalentreprise

Byggherre : Heimdal bolig AS

Kontraktssum : 36,3 MNOK

Varighet : Oktober 2014 - Juni 2015

Beskrivelse : Prosjekter omfatter 89 leiligheter fordelt på 3 bygg. 2 sidestilte totalentrepriser hvorav denne omfatter grunn- og betongarbeider, teknisk infrastruktur til ok dekke over kjeller samt utomhusarbeider. Gjennomført i af med totalteknisk as

Stokkan Nedre

Type prosjekt : Totalentreprise

Byggherre : Stokkan Nedre AS

Kontraktssum : 42 MNOK

Varighet : August 2014 - Mars 2015

Beskrivelse : Prosjekter omfatter 45 leiligheter fordelt i 2 blokker med parkeringskjeller under. 2 sidestilte totalentrepriser hvorav denne omfatter grunn- og betongarbeider for p-kjeller, teknisk infrastruktur til ok dekke over kjeller samt utomhusarbeider. Gjennomført i af med totalteknisk as

Tiriltoppen Barnehage

Type prosjekt : Totalentreprise

Byggherre : Trondheim kommune

Kontraktssum : 43,6 MNOK

Varighet : August 2013 - August 2014

Beskrivelse : Nybygg barnehage, samt riving av eksisterende barnehage

Maihaugen

Type prosjekt : Totalentreprise

Byggherre : Gammelveien 1 AS / Tobb

Kontraktssum : 27,4 MNOK

Varighet : Juni 2013 - Juni 2014

Beskrivelse : Nybygg 9 leiligheter inkl. p-kjeller

Devlelunden

Type prosjekt : Totalentreprise

Byggherre : Devlesvingen 48 AS / Tobb

Kontraktssum : 49,1 MNOK

Varighet : Januar 2013- April 2014

Beskrivelse : Nybygg 16 leiligheter inkl. p-kjeller og 3 frittstående garasjerekker

Hovin Barnehage

Type prosjekt : Totalentreprise

Byggherre : Melhus Kommune

Kontraktssum : 39,5 MNOK

Varighet : Oktober 2011 - Mars 2013

Beskrivelse : Ny barnehage, samt rehabilitering av eksisterende barnehage