Type prosjekt : Totalentreprise

Byggherre : Stokkan Nedre AS

Kontraktssum : 42 MNOK

Varighet : August 2014 - Mars 2015

Beskrivelse : Prosjekter omfatter 45 leiligheter fordelt i 2 blokker med parkeringskjeller under. 2 sidestilte totalentrepriser hvorav denne omfatter grunn- og betongarbeider for p-kjeller, teknisk infrastruktur til ok dekke over kjeller samt utomhusarbeider. Gjennomført i af med totalteknisk as