Type prosjekt : Hovedentreprise

Byggherre : Saga Prosjekt AS

Kontraktssum : 45 MNOK

Varighet : april 2014 - august 2017

Beskrivelse : 12 leiligheter i to etasjes leilighetsbygg + 18 leiligheter fordelt på 2 bygg med hhv 14 og 4 leiligheter inklusive opparbeidelse av infrastruktur