Trebetong Entreprenør AS er en allsidig byggentreprenør fra Melhus, med Trondheimsregionen, Gauldalen og Orkdalen som geografisk nedslagsfelt. Vi påtar oss alt fra mindre serviceoppdrag til komplette totalentrepriser som inkluderer alle fag.

Entrepriseoppdrag, og da særlig totalentrepriser utgjør i dag den største andelen av bedriftens virksomhet. Dette kan være alt fra boligbygg, forretningsbygg, parkeringskjellere, skoler og barnehager mv. Vår aktivitet omfatter både nybygg og rehabiliteringsoppdrag. Tømmer utfører vi selv, herunder også som rene delentrepriser.

Henvendelser kan rettes til sentralbord 72 85 42 60 eller firma-epost post@trebetong.no, alternativt ta kontakt med kontaktpersoner som angitt nedenfor.

Jon Erik Lund - Daglig leder, Trebetong Entreprenør AS
92880509 / jonerik@trebetong.no